publicerad: 2021  
lantras lant­rasen lant­raser
lant|­ras·en
substantiv
lan`tras
hus­djurs­ras vars parning sker naturligt och som an­passats till ett visst om­råde
svensk lant­ras
belagt sedan 1833