publicerad: 2021  
leva levde, levt el. levat, presens lever
verb
le`va
1 vara vid liv
någon lever (något)
någon lever (för någon/något)
någon lever (för någon)
någon lever (för något)
någon lever (något)
man lever bara en gång; hon levde ytterligare två år efter 90-års­dagen; lever dina föräldrar än­nu?; Hur är det med din gamla mor? – Jotack, hon lever och har hälsan
ofta med ton­vikt på livs­innehållet
leva på existens­minimum; de lever ett stillsamt liv; man ska leva som man lär; de lever under ytterst knappa vill­kor; de lever i synd
spec. njuta av livet
hon hade arbetat hela sitt liv och aldrig haft tid att leva; det kändes som om han kunde börja leva igen
spec. äv. ha sin till­varo förlagd till viss plats
någon lever (någonstans) (tid)
de lever nu­mera på landet; att leva i stor­staden
spec. äv. i ett ut­tryck för att ut­nyttja något i sig värde­fullt
han lever högt på sin kyla i av­görande situationer
den som lever får se förr eller senare får vi svaretsom än­nu är fördolt: det ryktas att han kommer att ställa till med något all­deles extra i nästa show – den som lever får se
få veta att man lever se veta
hur lever livet med dig? se liv
leva för dagen se dag
leva för någon/något helt ägna sitt liv åt någon/någotsedan han pensionerades lever han för sina barn­barn; hon lever för musiken
leva för stunden se stund
leva i kapp­säck se kappsäck
leva livet se liv
leva loppan se loppa
leva rullan se rullan
leva rövare se rövare
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Östra Torsås, Småland); vanligen runform lifiR (pres.), fornsvenska liva, leva; gemensamt germanskt ord, urspr. 'bli över; finnas kvar'; jfr ur­sprung till bli, kvarleva, leverne, lämna
2 (göra in­tryck av att) vara fylld av liv och kraft om plats
något lever
stadens centrum lever igen
spec. om konstnärligt verk eller dylikt ha förmåga att fängsla
hon är död, men hennes böcker lever; hans sånger kommer all­tid att leva in­om oss; ty­värr lever inte hans skildringar
äv. (i tävlings­sammanhang) om boll eller dylikt vara i spel
äv. om tävling eller dylikt (allt­jämt) vara spännande
när den svenske anfalls­spelaren reducerade till 2–1 levde matchen plötsligt igen
belagt sedan 1829
3 liv­nära sig på visst sätt
någon/något lever av/på någon/något/att+verb
någon lever av någon
någon lever av något
någon lever av att+verb
någon lever på någon
någon lever på något
någon lever på att+verb
något lever av någon
något lever av något
något lever av att+verb
något lever på någon
något lever på något
något lever på att+verb
leva på grön­saker; leva på räntor; det är svårt för två att leva på en lön; de hade inget att leva av
äv. bildligt, spec. stimuleras av något
leva på gamla minnen
spec. äv. ha som förut­sättning
romanen lever helt på person­skildringarna
leva på luft se luft
leva på marginalen se marginal
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
4 ha som (nära) umgänges­partner
SE liv 1
någon lever (ihop/tillsammans) (med någon)
någon lever (ihop) (med någon)
någon lever (tillsammans) (med någon)
flera familjer måste leva till­sammans i det lilla huset
sär­skilt ha som sexuell partner
hon lever (ihop) med en äldre man; de levde till­sammans i många år innan de gifte sig
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser ständigt syssel­sätta sig med något
någon lever (med något)
hon har levt med jämställdhets­frågorna i många år
spec. med av­seende på negativa före­teelser uthärda
någon lever (med något)
mänskligheten måste leva med kärnvapen­hotet
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Westmanna-Lagen
5 var­dagligt vara livlig (och föra oväsen)
SE liv 2 JFR stoja
någon lever
det var värst vad barnen lever i kväll
äv. bildligt om naturföreteelse
något lever
vinden lever i trädkronorna
spec. om segel fladdra (utan att fyllas av vinden)
något lever
seglen lever
belagt sedan 1870
Hur var ditt liv? – Det var storm och nöd
och kamp i en enda veva;
det var gäckad längtan och få­fäng glöd
och små glimtar ur molnens reva.
Jag är så glad att jag fått leva. Erik Axel Karlfeldt, En lösker­karl (i Fridolins visor, 1898)