publicerad: 2021  
levertran lever­tranet el. lever­tranen
lever|­tran·et
substantiv
le`vertran
mest historiskt vitaminrik olja som fram­ställs ur torsklever och förr an­vändes som läke­medel och som vitamin­tillskott för barn
barnen grinade illa när de fick lever­tran
belagt sedan 1797