publicerad: 2021  
levnadsbana levnadsbanan levnadsbanor
lev·nads|­ban·an
substantiv
le`vnadsbana
något hög­tidligt huvud­sakligt om­råde för (yrkes)verksamhet för viss person, under större delen av det aktiva livet
unga adels­män valde ofta den militära levnads­banan
belagt sedan 1743