publicerad: 2021  
levnad levnaden
lev·nad·en
substantiv
le`vnad
tid när någon lever
SYN. livstid
levnadsbeskrivning; levnadsvanor
(under någons) levnad
hon hade sett mycket under sin åttioåriga levnad
äv. med betoning av livs­innehållet
genom sin levnad blev han ett före­döme för andra
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska lifnaþer; till leva
Kärleken kommer och kärleken går
ingen kan tyda dess lagar.
Men dig vill jag följa i vinter och vår
och alla min levnads dagar. Nils Ferlin, inlednings­raderna till I folkviseton (i Från mitt ekorr­hjul, 1957)