publicerad: 2021  
1lik liket, plural lik, bestämd plural liken
lik·et
substantiv
1 död kropp vanligen av nyss av­liden människa
likbränning; likbår; likplundrare; liktal
liket (av/efter någon)
liket (av någon)
liket (efter någon)
svepa liket; polisen har funnit liket av den försvunna kvinnan
ibland bildligt
hon såg ut som ett levande lik
blek som ett lik se blek
gå över lik visa stor hänsyns­lösheten cynisk makt­galning som går över lik för att nå dit han vill
lik i garderoben mörk hemlighet från det förflutnaanmärknings­värt många politiker har av­slöjats med lik i garderoben
lik i lasten något ödes­digert eller hämmande att dras medhennes enda lik i lasten var två parkerings­böter
stå lik ligga död och svept till beskådande i kistanGustav II Adolf stod lik i ett helt år före gravsättningen i Riddarholmskyrkan
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lik 'skepnad; ut­seende; lik'; gemensamt germanskt ord med grundbet. 'form'; jfr ur­sprung till lekamen, 2lik, liktorn
2 (inte av­sett) ute­lämnande av tecken vid sättning
belagt sedan 1823
3 (med tross eller lina förstärkt) kant på segel
liktross
äv. om trossen el. linan
belagt sedan 1765; trol. av lågtyska lik med samma betydelse; jfr nederländska lijk med samma betydelse; trol. till lat. liga´re 'binda'; jfr ur­sprung till legera
4 var­dagligt ur­drucken butelj
belagt sedan 1900; samma ord som 1lik 1
2lik likt lika
adjektiv
som i viktiga av­seenden har nästan samma egenskaper som någon annan (något annat); vid jäm­förelse som av­ser flera objekt el. samma objekt vid olika till­fällen
drömlik; höstlik; ormlik
lik någon/något
lik någon
lik något
några är lika
det ena hotellet är det andra likt; hon är lik sin mor till sättet; huset är sig likt; han har inte varit sig lik på sista tiden
sär­skilt beträffande ut­seende om inget annat an­ges
han är lik sin far
äv. i fråga om handling som är vad man kan vänta sig med hän­syn till någons karaktär; ofta klandrande
det är likt honom att komma för sent
i neutrumform äv. med an­vändning som prep.
likt en älva svävade hon genom rummet; hennes ögon glänste likt juveler
lik förbannat se förbannat
lik förbaskat se förbaskat
lika barn leka bäst se barn
likt och olikt något ålderdomligtlitet av varjei vår tid går det att få statistik på likt och olikt
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska liker 'lik; sanno­lik; rätt­vis'; gemensamt germanskt ord, trol. med grundbet. 'med samma form som'; till 1lik 1; jfr ur­sprung till dylik