publicerad: 2021  
1lika
adverb
li`ka
i samma om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
han är lika stor som sin bror; det var inte lika roligt längre på Liseberg nu när de var ton­åringar
äv. på samma sätt
de tänker väldigt lika
äv. med under­förstådd jäm­förelse, för att ut­trycka att det inte finns några alternativ
det är lika bra att glömma hela affären; det blir nog inte roligare än så här, vi kan lika gärna gå hem
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska lika; jfr ur­sprung till 2lika
2lika ingen böjning
adjektiv
li`ka
som är av samma slag
JFR likadan
lika (med något)
arbeta på lika vill­kor; lagen är lika för alla
spec. jämställd
alla är lika in­för lagen
spec. äv. som har samma storlek
dela i lika delar; hon är i lika grad kunnig och fantasi­full; lika lön för lika arbete
spec. i matematiska samman­hang
2 + 2 är lika med 4
spec. äv. vid an­givande av jämn ställning i tävling eller dylikt
ställningen var 3 lika
(40) lika! båda spelarna (eller båda paren) är två poäng från game­vinsti tennis
lika med noll se noll
belagt sedan 1375 (Några Gambla Stadgar); fornsvenska lika; till 2lik
3lika likade likat
verb
li`ka
1 förse (segel) med lik
likning
lika (något)
segel med likade kanter
belagt sedan 1541; till 1lik 3
2 något ålderdomligt el. dialektalt tycka om
någon likar någon/något
någon likar någon
någon likar något
han likar henne inte
belagt sedan 1346 (testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska lika 'behaga'; gemensamt germanskt ord (engelska like); till 2lik, med grundbet. 'vara lik; passa'
likalikande