publicerad: 2021  
likmätigt
lik|­mät·igt
adverb
li`kmätigt
i vissa ut­tryck i överens­stämmelse med
sin plikt lik­mätigt protesterade fack­ombudet mot förlängningen av arbets­tiden
belagt sedan 1544; av lågtyska likmetich med samma betydelse; jfr ur­sprung till mått