publicerad: 2021  
liknelse liknelsen liknelser
lik·nels·en
substantiv
li`knelse
jäm­förelse i förklarande syfte ofta i form av en liten berättelse
en liknelse (med/om någon/något)
en liknelse (med någon)
en liknelse (med något)
en liknelse (om någon)
en liknelse (om något)
en liknelse (mellan några)
Jesu liknelser; tala i liknelser
homerisk liknelse ut­förlig liknelse som kan växa ut till en liten berättelsei poesi, urspr. i Iliaden och Odysséen
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska liknilse