publicerad: 2021  
liknande ingen böjning
lik·nande
adjektiv
li`knande
som är lik något el. någon
influensaliknande; maffialiknande; monopolliknande; pistolliknande
an­vänd en hammare eller något liknande verk­tyg!; på liknande sätt bemöts det andra argumentet
ofta i substantivisk an­vändning
de bodde på en herr­gård eller något liknande
spec. i ut­tryck för att något är ena­stående i sitt slag
det var fantastiskt – jag har aldrig sett något liknande
belagt sedan 1838