publicerad: 2021  
1liter litern, plural liter ibland litrar
l
litr·ar
substantiv
li´ter
ett grund­läggande rymd­mått mot­svarande volymen av en kub med sidan 1 dm
literbutelj; litermått
en liter (något) en liter (av något)
en liter blå­bär; han drack nästan en liter mjölk om dagen; bensinen kostade länge under 10 kronor litern
belagt sedan 1837; av franska litre med samma betydelse; via medeltidslat. av grek. lit´ra 'vikt på 12 uns'
2liter litern litrar
litr·ar
substantiv
li´ter
butelj som inne­håller ca en liter sprit
han hade en liter i portföljen
belagt sedan 1900