publicerad: 2021  
litografera litograferade litograferat
verb
litografe´ra
ofta perfekt particip fram­ställa genom litografi
litografera något
en litograferad plansch
belagt sedan 1829; se ur­sprung till litografi
litograferalitograferande, litografering