publicerad: 2021  
litoral litoralt litorala
lit·or·al
adjektiv
litora´l
som hör samman med kust eller strand
litoralfauna
belagt sedan 1845; bildn. till lat. li´tus 'strand'