publicerad: 2021  
litteraturkritik litteratur­kritiken
litter·at·ur|­krit·ik·en
substantiv
litteratu`rkritik
an­mälan och diskussion av ny­utkommen skön­litteratur i tidningar, tid­skrifter eller dylikt
äv. (i bestämd form) om (samman­fattningen av) de personer som bedriver verksamheten
den sam­tida litteratur­kritiken gjorde ner romanen
belagt sedan 1888