publicerad: 2021  
litteratursociologi litteratur­sociologin
litter·at·ur|­socio·login
substantiv
litteratu`rsociologi
en vetenskapsgren som studerar skön­litteraturen från sociologiska utgångs­punkter med bl.a. läsar­undersökningar
belagt sedan 1960-talet