publicerad: 2021  
litteratursökning litteratur­sökningen litteratur­sökningar
litter·at·ur|­sök·ning·en
substantiv
litteratu`rsökning
sökning efter litteratur som behandlar ett visst ämne med till­gängliga hjälp­medel, nu­mera huvud­sakligen datorer
belagt sedan 1962