publicerad: 2021  
liv- och husorgan liv- och hus­organet, plural liv- och hus­organ, bestämd plural liv- och hus­organen
liv- och hus|­org·an·et
substantiv
liv- och hu`sorgan
skämtsamt tidning som ut­gör någons oumbärliga (dagliga) lektyr
någons liv- och husorgan
belagt sedan 1905