publicerad: 2021  
livräddning liv­räddningen liv­räddningar
liv|­rädd·ning·en
substantiv
li`vräddning
räddning av person som befinner sig i livs­fara särsk. om räddning av drunknande
livräddningsboj; livräddningsredskap
äv. om viss gren vid prov för sim­märke
belagt sedan 1785