publicerad: 2021  
livsrum livs­rummet
livs|­rumm·et
substantiv
[lif`s-]
om­råde (ut­över det erkända) som ett land kräver med hän­syn till sin stora befolkning eller dylikt
Tredje rikets krav på livs­rum i öster
äv. bildligt skämtsamt
hög­skolan behövde livs­rum och en när­belägen fotbolls­plan fick offras
belagt sedan 1939; efter tyska Lebensraum med samma betydelse