publicerad: 2021  
loda lodade lodat
verb
lo`da
1 under­söka (vatten­djup) med hjälp av lod
lodning
någon lodar (något) loda (efter något)
loda djupet; loda efter vraket
äv. bildligt under­söka, komma under­fund med
han försökte loda hennes bevekelse­grunder
belagt sedan 1728
2 plan­löst ströva om­kring och und­vika arbete
någon lodar
gå och loda på gatorna; ta ett jobb i stället för att gå och loda
belagt sedan 1916; sv. dial. loda 'glida sakta fram; ta det lugnt'; av ovisst urspr.
lodalodande