publicerad: 2021  
lod lodet, plural lod, bestämd plural loden
lod·et
substantiv
1 metall­tyngd som är upp­hängd i en lina eller dylikt som energi­källa el. för kontroll av lod­linjen el. under­sökning av vatten­djup
klocklod; murarlod; sänklod
lodet till schweizer­uret
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska lodh; av lågtyska lot 'bly; kula'; jfr ur­sprung till löda, lödig
2 metall eller legering som an­vänds för lödning
SE löda
belagt sedan ca 1755
3 något ålderdomligt ett mått på silver­halt ut­tryckt i sextondelar
ett lod (något) ett lod (av något)
belagt sedan 1420 Stockholms Stads Jordebok 1420–1474
4 en vikt­enhet i det gamla svenska mått­systemet mot­svarande ca 13 g
ett lod (något) ett lod (av något)
belagt sedan 1401 öppet brev utfärdat av väpnaren Eringisel Jepsson om gårdsförsäljning i västgötska Flundre härad (Svenskt Diplomatarium)