publicerad: 2021  
lodjur lo­djuret, plural lo­djur, bestämd plural lo­djuren
lo|­djur·et
substantiv
lo`djur
ett ljusbrunt katt­djur med höga ben, kort svans och långa hår­tofsar på öronen förr jagat på grund av sitt värde­fulla skinn, nu­mera fredat
SYN. lo
lo­djuret är Hälsing­lands landskaps­djur
belagt sedan 1548