publicerad: 2021  
logaritm logaritmen logaritmer
log.
log·aritm·en
substantiv
logarit´m
generellare definition i matematiska samman­hang tal som an­ger hur många faktorer av ett visst tal (ofta 10) som hop­multiplicerade ger ett visst annat tal till resultat förr ett viktigt hjälp­medel vid division och multiplikation
logaritmtabell
logaritmen (för tal)
10-logaritmen för 100 är 2, för 100=10x10
belagt sedan 1727; bildn. till grek. log´os 'ord; ordning; förhållande' och arithmos´ '(an)tal'; jfr ur­sprung till aritmetik, logisk