publicerad: 2021  
logisk logiskt logiska
log·isk
adjektiv
[lå´g-]
som har att göra med logik
ett intressant logiskt problem
äv. som fyller vissa krav på klart och följd­riktigt tänkande
ett logiskt resonemang; dra den logiska slut­satsen; det är logiskt att den som har jobbat mest ska ha mest betalt
äv. om person
var lite logisk nu!
äv. om händelseutveckling eller dylikt som tycks lyda logikens lagar
kriget var den logiska följden av kapp­rustningen
en logisk kuller­bytta se kullerbytta
belagt sedan 1762; via lat. av grek. logikos´ 'som hör till förnuftet', till log´os 'ord; tal; förnuft; ordning; vetenskap', till le´gein 'samla; plocka; tala'; jfr ur­sprung till biolog, dialog, katalog m.fl. ord på -log