publicerad: 2021  
lydelse lydelsen lydelser
lyd·els·en
substantiv
ly`delse
språklig ut­formning
den exakta lydelsen; paragrafen hade följande lydelse
belagt sedan 1506 (brev från ärkebiskop Jakob i Uppsala (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska lydhilse