publicerad: 2021  
lydig lydigt lydiga
lyd·ig
adjektiv
ly`dig
som lyder (någon) utan mot­stånd mest som permanent egenskap
lydig (mot någon)
lydiga barn; en lydig hund; eleverna var inte all­tid lydiga mot läraren
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska lydhoger