publicerad: 2021  
lydfolk lyd­folket, plural lyd­folk, bestämd plural lyd­folken
lyd|­folk·et
substantiv
ly`dfolk
folk som behärskas av främmande makt
ett lydfolk (till någon/något)
ett lydfolk (till någon)
ett lydfolk (till något)
romarnas alla lyd­folk
belagt sedan 1833