publicerad: 2021  
långt komparativ längre, superlativ längst
adverb
1 på stort av­stånd från viss punkt
långt här­ifrån; staden ligger inte långt borta; de satte sig långt bak i rummet
äv. med riktnings­betydelse (och ibland med viss försvagning av rums­betydelsen)
tjuvarna kom inte långt; 10 liter bensin räcker inte långt
äv. bildligt, sär­skilt i ut­tryck för stor skilj­aktighet mellan två stånd­punkter, resultat eller dylikt
han står idag långt ifrån kommunismen; läget är långt ifrån tillfreds­ställande; det var inte långt ifrån att de lyckades
äv. för att beteckna handlings­sätt med vitt­gående följder, tanke­djup m.m.
han gick för långt i sin kritik; så långt kan man hålla med författaren
ibland i (ofta negerade) ut­tryck för mängd i förhållande till behov
två kilo lax räcker inte långt – det kommer femton gäster
gå för långt över­skrida gränsen för vad man kan tålaproblemen med gäng­krig hade gått för långt
inte ha långt kvar inte ha lång tid kvar att levahan har varit sjuk länge och har inte långt kvar nu
inte på långt när inte till­närmelsevismedlemsavgifterna täcker inte på långt när drift­kostnaderna på 9 miljoner
(nej,) långt där­ifrån se därifrån
se långt efter någon se längtans­fullt eller tank­fullt efter någonhan såg långt efter henne när hon gick ut ur rummet
sitta långt inne vara svåruppnåddlaget dominerade skott­statistiken, men segern satt långt inne
så långt någon kan så vitt någon kanså långt hon kunde bedöma hade de handlat helt rätt
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska langt; till lång
2 på stort tidsavstånd från viss tid­punkt
långt till­baka i tiden; så långt jag kan minnas har de två bröderna varit ovänner; dagen var redan långt fram­skriden
långt om länge efter lång (vänte)tidlångt om länge åter­upptog de kontakten; långt om länge kom beskedet att lånet inte kunde beviljas
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 i förbindelse med komparativ mycket
långt senare; långt bättre
belagt sedan 1487–91 Lucidarius (Svenska Kyrkobruk)