publicerad: 2021  
långtgående ingen böjning
långt|­gå·ende
adjektiv
lång`tgående
som nått ett fram­skridet stadium
det finns långt­gående planer på en samman­slagning av institutionerna
ofta äv. som saknar naturlig begränsning
långt­gående krav; långt­gående slut­satser
belagt sedan 1911