publicerad: 2021  
långsökt neutrum lång­sökt, bestämd form och plural lång­sökta
lång|­sök·ta
adjektiv
lång`sökt
som inte på ett naturligt sätt följer av samman­hanget
en lång­sökt förklaring
belagt sedan 1726