publicerad: 2021  
läger lägret, plural läger, bestämd plural lägren
lägr·et
substantiv
´ger
1 enklare, till­fällig förläggning för en större grupp människor vanligen med tält el. baracker; spec. för personer som idkar frilufts­liv
lägereld; lägerliv; kvinnoläger; scoutläger; seglarläger; träningsläger
slå läger; bryta lägret; barnen ska till­bringa en del av sommaren på läger
spec. äv. för fångar etc.
flyktingläger; koncentrationsläger
han satt tio år i läger
spec. äv. militär­väsen
fältläger
äv. om djurs bo­plats
natur­filmarna smög sig nära mårdens läger
äv. ålderdomligt enkel liggplats
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska lägher; gemensamt germanskt ord; bildn. till ligga; i bet. 'fältläger' av lågtyska leger; jfr ur­sprung till belägra, 1lager!!
2 grupp i motsats­ställning till annan grupp
det konservativa lägret röstade ned regeringens åtgärds­program; han är accepterad i alla läger
äv. försvagat i ett ut­tryck församling
det blev oro i lägret när de vanliga rutinerna bröts
ha en fot i båda lägren se fot
stå med en fot i varje läger se fot
belagt sedan 1841