publicerad: 2021  
hotell hotellet, plural hotell, bestämd plural hotellen
hot·ell·et
substantiv
hotell´
byggnad eller an­läggning för in­kvartering av resande mot betalning vanligen med en- och tvåbädds­rum och med viss minimistandard; ofta äv. med restaurang
hotellportier; hotellrum; förstaklasshotell; högfjällshotell; lyxhotell; stadshotell
ett fyr­stjärnigt hotell; ta in på hotell; över­natta på hotell; checka ut från ett hotell
i sammansättn. äv. om byggnad för något mer var­aktigt boende (men utan karaktär av hem)
i sammansättn. äv. om byggnad eller dylikt för verksamhet el. för vistelse och där någon form av tjänster erbjuds
hundhotell; kontorshotell
i sammansättn. äv. om byggnad eller dylikt för förvaring av konkreta eller abstrakta objekt
däckhotell; förrådshotell; surdegshotell; webbhotell
i sammansättn. äv. om konstruktion för insekter
bihotell; insektshotell
belagt sedan 1788; av franska hôtel med samma betydelse; till lat. hospita´lis 'gäst­fri'; jfr ur­sprung till hospital