publicerad: 2021  
lägga om lade lagt, presens lägger
verb
lägga om´
1 av­sevärt förändra in­riktning; konkret el. abstrakt
någon lägger om något
de lade om kursen och styrde mot söder; partiledningen lade om partiets energi­politik
belagt sedan 1705
2 förse (skadad kropps­del) med skyddande förband
någon lägger om någon/något
någon lägger om någon
någon lägger om något
vi måste lägga om såret
äv. med av­seende på person
lägga om den skadade pojken
belagt sedan 1872
lägga omomläggning