publicerad: 2021  
lägga ihop lade lagt, presens lägger
verb
lägga iho´p
1 var­dagligt ut­föra addition av två el. flera tal
någon lägger ihop (några)
på låg­stadiet lär man sig att lägga ihop och dra ifrån; lägg ihop 2 och 3 så får du 5
lägga ihop två och två se två
belagt sedan 1718
2 gemensamt stå för kostnader in­om viss grupp
någon lägger ihop (till något)
de lade ihop till presenten
belagt sedan 1621
lägga ihopihopläggande, ihopläggning