publicerad: 2021  
lägga undan lade lagt, presens lägger
verb
lägga un`dan
spara
lägga undan något
hon lägger undan 500 kronor varje månad till resan
belagt sedan 1911
lägga undanundanläggande