publicerad: 2021  
lägga upp lade lagt, presens lägger
verb
lägga upp´
1 samla ihop och bilda förråd eller dylikt
någon lägger upp något
lägga upp ett stort lager olja
äv. ekonomi göra till­gänglig för an­vändning
lägga upp ett konto
belagt sedan 1911
2 sär­skilt informations­teknik upprätta
någon lägger upp något
lägga upp en hem­sida; hon lade upp ett nytt konto på chatten
belagt sedan 1995
3 förkorta klädes­plagg; vanligen genom fållning
SYN. ta upp 5
någon lägger upp något
lägga upp kjolen
äv. bilda första varvet av (maskor) vid stickning
lägga upp maskor
belagt sedan 1773
4 ge viss in­riktning åt verksamhet eller dylikt
någon lägger upp något
de diskuterade hur de skulle lägga upp kampanjen
belagt sedan 1893
lägga uppuppläggande, uppläggning