publicerad: 2021  
lägga under sig lade lagt, presens lägger
lägg·er under sig
verb
lägga un´der sig
äv. fast sammansättn., se underlägga sig skaffa sig herra­välde över
någon lägger under sig något
Napoleon lade under sig stora delar av Europa
belagt sedan början av 1500-talet (Sagan om Didrik af Bern); fornsvenska undirläggia sik