publicerad: 2021  
lägstanivå lägsta­nivån lägsta­nivåer
läg·sta|­nivå·er
substantiv
`gstanivå
lägsta noterade nivå
rubeln sjönk till en ny lägsta­nivå gent­emot dollarn
sär­skilt (sport) om någons prestations­förmåga vid form­svacka
tack vare att han lyckats höja sin lägsta­nivå har han klättrat på ranking­listan
belagt sedan 1991