publicerad: 2021  
längdutvidgning längd­utvidgningen längd­utvidgningar
längd|­ut·vidg·ning·en
substantiv
läng`dutvidgning
förlängning av före­mål i längd­riktningen orsakad av temperaturhöjning
längdutvidgningskoefficient
längdutvidgning (av något)
belagt sedan 1890