publicerad: 2021  
längdtecken längdtecknet, plural längd­tecken, bestämd plural längdtecknen
längd|­teckn·et
substantiv
läng`dtecken
tecken som markerar lång uttals­tid för språk­ljud el. lång var­aktighet för ton
längd­tecken efter vokalen i form av ett kolon
belagt sedan 1866