publicerad: 2021  
länge komparativ längre, superlativ längst
adverb
läng`e
under tids­period av större ut­sträckning absolut el. i förhållande till den i samman­hanget ut­mätta tiden
han stannade länge; hon brukar sova länge på morgnarna; posten brukar komma längre fram på dagen
äv. i ut­tryck för att något ligger långt till­baka i tiden
förberedelsestadiet har vi passerat för länge sedan; han bor här sedan länge; vi har inte setts på länge
äv. (i komparativ i negerade ut­tryck) för att ut­trycka att något upp­hört
hon bor inte här längre
(både) länge och väl (mycket) längeom man kokar frukterna av rosen­kvitten både länge och väl får man till slut en underbar gelé
i det längsta så länge som möjligtmånga barn är i det längsta lojala med sina föräldrar
långt om länge se långt
så länge 1tills vidarevi börjar med för­rätten så länge! 2medanså länge vi är här måste ni upp­föra er väl 3så lång tidså länge kan jag inte vänta
än(nu) så länge hit­tillsän så länge har allt gått bra
belagt sedan 1000-talet (runsten, Tystberga, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform lenki, fornsvenska längi; till lång