publicerad: 2021  
lärande lärandet
lär·ande
substantiv
`rande
det att lära
lärandemål; lärandeprocess
det livs­långa lärandet; problem­baserat lärande; kunskap och lärande; skolans upp­gift att främja lärande
belagt sedan 1737