publicerad: 2021  
läsapparat läs­apparaten läs­apparater
läs|­ap·par·at·en
substantiv
`sapparat
apparat för åter­förstoring av förminskad text mikro­film och dylikt
belagt sedan 1937