publicerad: 2021  
läsa läste läst, presens läser
verb
`sa
1 låta blicken löpa längs textrader för att till­ägna sig deras inne­håll tyst el. åt­följt av upp­läsning
läsare; läsfärdighet; läshastighet; lusläsa; slöläsa
någon läser (någon/något/sats) (för någon)
någon läser (någon) (för någon)
någon läser (något) (för någon)
någon läser (sats) (för någon)
någon läser (om någon/något/sats) (för någon)
någon läser (om någon) (för någon)
någon läser (om något) (för någon)
någon läser (om sats) (för någon)
någon läser (i något)
läsa tidningen; läsa en god bok; läsa Strindberg; läsa innan­till; han har just lärt sig läsa; hennes hand­stil är svår att läsa; kan du läsa brevet för oss?; läs högre så att alla hör!; i dag ska vi läsa om hur det var förr i tiden; jag läste just om att färjan måste stoppas på grund av det rådande is­läget; tro inte på allt du läser i tidningen!
äv. med av­seende på andra tecken än skriv­tecken tolka inne­börd av
läsa noter; läsa kartan; i hennes an­sikte kunde man läsa både hopp och fruktan; man kunde nästan läsa hans tankar
äv. fram­säga ur minnet
läsa en bön
ibland äv. med av­seende på rörelser m.m. hos mot­spelare
han läser spelet bra och är nästan all­tid rätt placerad
äv. om apparat för över­föring av skriv­tecken till dator­språk
den optiska läsaren kan läsa 500 tecken i sekunden
läsa lagen se lag
läsa lusen av någon se lus
läsa mellan raderna se rad
läsa något som fan läser Bibeln ur­sprungligen bibliskttolka något på ett orimligt sättoch vanligen till sin egen för­del: tidningen fick många arga sam­tal från läsare som valt att läsa rubrikerna som fan läser Bibeln
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska läsa 'plocka, samla; läsa'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'plocka; samla'; bet. 'läsa' lån från tyska lesen, analogt med lat. leg´ere 'plocka; läsa'; jfr ur­sprung till legend
2 studera
någon läser (något) någon läser (till någon) någon läser (något)
läsa till läkare; hon läser matematik på universitetet
spec. delta i konfirmations­undervisning
någon läser (för någon)
gå och läsa (för prästen)
belagt sedan 1627
3 med prep.med ägna sig åt under­visning av någon
någon läser med någon
han läste extra med några elever
belagt sedan 1842
läsaläsande, läsning