publicerad: 2021  
läsare läsaren, plural läsare, bestämd plural läsarna
läs·ar·en
substantiv
`sare
1 person som läser viss bok, tidning eller dylikt
läsarintresse; läsarreaktion; bokläsare; snabbläsare
en läsare (av något)
locka läsare; en flitig läsare av deckare; tidningens trogna läsare; flera läsare har hört av sig till tidningen; ett verk som funnit många läsare
ibland (sär­skilt förr) i retoriska hän­vändelser från författaren
den värderade läsaren har säkert redan in­sett samman­hanget
äv. bildligt i sammansättn.
belagt sedan 1430-talet (De sju sakramenten (Svenska Kyrkobruk)); fornsvenska läsare
2 apparat för automatisk registrering (och över­föring till dator­språk) av skriven text
SYN. scanner
den optiska läsaren klarade 500 tecken i sekunden
belagt sedan 1963
3 mest vid beskrivning av äldre förhållanden an­hängare av själv­ständig kristen väckelserörelse med stark in­riktning på egna, nog­granna bibel­studier
läsarna i övre Norr­land förkastade kyrko­handboken
belagt sedan 1761