publicerad: 2021  
läskamrat läs­kamraten läs­kamrater
läs|­kamr·at·en
substantiv
`skamrat
kamrat vid konfirmations­läsning
någons läskamrat läskamrat till någon några är läskamrater
belagt sedan 1842