publicerad: 2021  
lättillgänglig lättillgängligt lättillgängliga
lätt|­till·gäng·lig
adjektiv
lät`tillgänglig
som upp­nås eller förvärvas utan an­strängning
lättillgänglig (för någon)
en lättillgänglig bergs­topp; böcker är mer lättillgängliga nu än förr – de finns t.ex. på de flesta större varu­hus
äv. om person lätt att komma i (känslo­mässig) kontakt med
han är vänlig och lättillgänglig
äv. bildligt lättfattlig
ett på en gång lärt och lättillgängligt verk
belagt sedan 1846