publicerad: 2021  
lätthanterlig lätt­hanterligt lätt­hanterliga
lätt|­hant·er·lig
adjektiv
lätt`hanterlig
lätt att handskas med särsk. om redskap el. hjälp­medel men äv. om person
lätthanterlig (för någon)
en lätt­hanterlig liten bil; en lätt­hanterlig med­arbetare
belagt sedan 1862