publicerad: 2021  
lättmatros lätt­matrosen lätt­matroser
lätt|­matr·os·en
substantiv
lätt`matros
ut­bildad sjö­man på handels­fartyg med viss däcks­praktik men utan befäls­status
SE matros JFR jungman
belagt sedan 1842; trol. till lätt i bet. 'lätt ut­rustad'; jfr ur­sprung till matros