publicerad: 2021  
lättsinne lätt­sinnet
lätt|­sinn·et
substantiv
lätt`sinne
brist på efter­tanke och allvar
med ungdomligt lätt­sinne levde de endast för stunden
spec. lätt­färdighet
belagt sedan 1797